EXHIBÍCIA DEMO TÍMU RED DRAGON

Sensei Peter Tomko a jeho deshi Ladislav Tamáš a Milan Vojtovič predviedli dňa 12.2.2016 ukážky Aikida Red Dragon na krásnej akcii, ktorá mala názov „Deň remesiel“.
Túto akciu každoročne organizuje Stredná Odborná Škola Drevárska vo Vranove nad Topľou, ktorá je jedným z obchodných partnerov Red Dragon.
„Remeslo má zlaté dno a úspech chodí oblečený v monterkách.“
Aj takéto heslá zazneli na akcii „Deň Remesiel“, na akcii, ktorá nesie vážne posolstvo, a síce, aby mladí ľudia na Slovensku pochopili, že sebestačnosť je jeden z najcennejších prvkov každodenného života.
V Red Dragon zdieľame tieto myšlienky a názory a aj preto sa už teraz tešíme na ďalší ročník akcie
Strednej Odbornej Školy Drevárskej vo Vranove nad Topľou.

youtube: https://www.youtube.com/watch?v=fOd7VXHHx7Q