Muhammad Ali

Nemôžem nereagovať na odchod Kráľa.

Nemôžem, nakoľko celý koncept, ktorý nesie názov AIKIDO RED DRAGON je vytvorený aj, alebo, hlavne vďaka myšlienkam a tréningovým metódam tohto úžasného a najlepšieho Bojovníka všetkých čias.

MUHAMMAD ALI, prezývaný aj „Greatest“ ma fascinoval od momentu, čo cvičím, respektíve evidujem bojové umenia. Ale, napríklad, celé obdobie adolescencie som odporoval – kládol som si otázky typu, prečo práve on, veď s umením Taekwondo či Aikido, ktoré som praktikoval, nemá nič spoločné...?!

Ale ako sa vraví – Život je tá najúžasnejšia vec, akú môžeš realizovať a ten môj ma v roku 2000 priviedol k ľuďom, ktorí s Alim strávili mnoho času a prvýkrát som si mal možnosť vypočuť niektoré príhody, čo s ním zažili a zapísať si zopár tréningových metód, ktoré Ali vymyslel na zdokonaľovanie kondície, pohyblivosti, či techniky.

Život plynul ďalej a hlavne vďaka môjmu Guru Karolovi Kontúrovi, som udržiaval kontakty so spomínanou komunitou, čo vyvrcholilo až k tomu, že sme kúpili na neoficiálnej dražbe tréningové plány Aliho aj s jeho komentármi a vysvetlením prečo robí v rámci tréningu toto, či ono.

A vtedy mi to došlo, v meditácii som to videl a začul veľmi jasne – vytvorím koncept, ktorý bude, samozrejme, postavený na pravých princípoch zakladateľa Aikida, O´Senseia Morihei Ueshibu, a zakomponujem tam prvky Aliho tréningu a všetkých jeho ideí.

Skutočne som to vnímal ako moje posolstvo a úlohu v rámci tréningu Aikida.

A chcem skromne a pokorne poznamenať, že som asi načúval správne, nakoľko hlavne vďaka tomuto konceptu mi bol v roku 2008 udelený majstrovský stupeň 5.dan Aikida. Veľkú úlohu v tom zohral aj sensei Steven Seagal, s ktorým som konzultoval každý jeden dril Aikida Red Dragon, a ktorý ma nasmeroval, aby som si pozrel ten, ktorý Aliho zápas.

Aikido Red Dragon je súbor drilov – prípravných cvičení, kondičných cvičení a špeciálnych drilov hlavne pre pokročilých adeptov (držiteľov hnedých a čiernych pásov), ktoré som spolu s Karolom deň čo deň dookola makal vždy a všade, kde sa dalo. A každý jeden bol vytváraný a precvičovaný s cvičencami a majstrami Boxu a Kickboxu, a kým nám to bojovne „nesedelo“, teda kým to nebola účinná sebaobrana, nedali sme o tom na papier ani zmienku.

Ďalším povzbudením bol fakt, že tento koncept si osvojili bezpečnostné zložky v mnohých krajinách, pre ktoré som to všetko prepracoval tak, aby to bolo účinné v rámci ich špeciálneho taktického tréningu.

Moji drahí cvičenci, Priatelia, chcem, aby ste toto všetko vedeli.

Chcem, aby ste vedeli aj to, že v mojej knihe „Cesta čistého srda 2“ som mal jednu celú kapitolu venovanú Alimu, mala 45 strán, ale tesne pred tlačou som ju odtiaľ vyhodil. Z rôznych dôvodov.

Odišiel ďalší skvelý Bojovník.

Odišiel nie len boxer, lebo mňa uráža, keď niekto povie, že bol „iba“ boxer.

Odišiel ďalší človek, ktorý rozprával nahlas a zreteľne, rozprával o tom, aká je Pravda o žití, akí máme byť, že je úplne jedno akého sme vierovyznania, akú farbu pleti máme, hovoril o tom, že podstatné sú vzťahy a úprimnosť v nich.

Že s každým a vždy musíme jednať čisto – úprimne a skromne a každé naše gesto musí vylepšiť náš každodenný život.

Viete, v súčasnosti žijeme tak, že očakávame príchod všelijakých mesiášov a hovoríme o tom, že sa musí niečo stať, lebo spoločnosť sa rúti do pekla.

Čakáme na zjavenia a znamenia, ktoré sú opísané a predpovedajú ich sväté písma azda všetkých svetových náboženstiev.

Ale ak sa pozrieme lepšie – aj duchovný zrakom - zistíme, že už dávno žijeme Proroctvá opísané v Biblii, či Koráne, ale kvôli tomu, že sme niekym zaháňaní k stene a do kúta, že nemáme svoj názor, iba kolektívne vedomie, že sa z nás stali akési ovce, ktoré nie sú schopné oponentúry a odporu, nevidíme a neuvedomujeme si nič z toho.

Mám na mysli Aliho – on bol skutočný Kráľ. Bol Zjavením a Znamením. Bol to Prorok.

Len sme si ho nie príliš všímali a neuvedomovali sme si to. Lebo existujú záujmové skupiny, ktoré z neho s radosťou urobili „iba“ boxera.

Aby sme si náhodou jedného dňa nepovedali "Bože, ten chlap má pravdu, nasledujme ho" .

 

Ali raz odpovedal na otázku, čo bude ak tu on už nebude:
„Budete musieť zistiť, kto je ďalším Kráľom“, znela odpoveď.

 

Na záver pridávam jeden z mojich najobľúbenejších výrokov Aliho:

 

„Všetko v živote má zmysel, stromy, slnko, voda, úsmev a podanie ruky a tiež život každého človeka na tejto planéte.
A každý z nás musí čím skôr zistiť, akú má úlohu vo svojom živote.
Pretože ten, kto pozná zmysel svojho života, ten presne vie, kam kráča.“

MUHAMMAD ALI
1942 – 2016

 

 

 

S úctou
Peter Tomko
jún 2016