Adam a Andreas Žampovi v dojo Red Dragon

ANDREAS ŽAMPA AND ADAM ŽAMPA ON THE WORKOUT IN RED DRAGON

 

Je pre nás veľkou cťou, že dňa 13.6.2017 si tréning Aikida v našom centre objednali profesionálni lyžiari – reprezentanti Slovenska, bratia Andreas a Adam Žampovi.

Tréning viedol sensei Peter Tomko, profesionálny tréner Aikida a jeho kľúčovým prvkom boli pádové techniky – od jednoduchých až k tým tzv. špeciálnym pádom. Čas zvýšil aj na techniky sebaobrany.

Na tréningu sa zúčastnil aj kondičný tréner a fyzioterapeut obidvoch bratov, Viliam Stinčík.

Dovolíme si konštatovať, že tréning sme si skutočne užili a našim chlapcom – Andreasovi a Adamovi želáme veľa úspechov pri reprezentovaní našej krajiny!

Chlapi, veľa zdaru!

 

 

It is honour for us that on June,13 2017 professional skiers – representatives of Slovakia, brothers Andreas and Adam Zampa joined a workout in our centre.

The training was led by sensei Peter Tomko, professional trainer of Aikido and its key elements were techniques of falling – from simple to so-called specific falling. Some time was left for self-defence techniques.

Viliam Stinčík, fitness trainer and physiotherapist of both brothers also joined the training.

We might say that we really enjoyed the workout and we wish to both our boys – Andreas and Adam a lot of successes in the representation of our country.

 

Management Red Dragon

 

Peter Tomko, Zampa Brothers
Peter Tomko, Zampa Brothers