NOVÁ PIESEŇ MÁ NÁZOV

„PRAVDA, PRIATEĽSTVO A LÁSKA“

V RÁMCI NÁŠHO PROJEKTU

„PODSTATOU AIKIDA JE UKONČIŤ NENÁVISŤ“

 

Priatelia, Bojovníci, Cvičenci, Krásne Ženy aj Vráskaví Sympaťáci,

 

Verím tomu, že Aikido má v sebe silu ukončiť nenávisť na tomto svete a zmeniť tým myslenie nás ľudí k lepšiemu. Naozaj tomu verím. Som o tom presvedčený.

V rámci nášho projektu Vám ponúkam moju novú skladbu, ktorá má názov

„Pravda, priateľstvo a láska“.

Text tejto skladby napísal môj nebohý guru a kamarát Karol Kontúr ešte v roku 2001. Hudbu som napísal viackrát, ale zakaždým som bol nespokojný, preto vždy skončila v koši.

V živote platí, že na mnohé veci musíme dorásť. Aby sme mohli precítiť a pochopiť ich podstatu.

Snáď sa mi podarilo vystihnúť a dotvoriť myšlienky, ktoré Karol do tohto textu vložil.

Dúfam, že sa Vám skladba bude páčiť.

Jej live premiéru uskutočníme na našom podujatí „GALA VEČER RED DRAGON 2018“.

 

PS: Najväčšou pliagou pre myseľ  človeka je ohováranie, posudzovanie a zamýšľanie sa a miešanie do vecí, do ktorých nás nič nie je!

- Karol Kontúr -

Maximálne zdieľam túto PRAVDU.

Prosím, pamätajte na to.

S úctou,

Peter Tomko,

september, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW SONG IS CALLED

„THE TRUTH, FRIENDSHIP AND LOVE“

WITHIN OUR PROJECT

„ESSENCE OF AIKIDO IS TERMINATE HATE“

 

My dear Friends, Aikidokas, Warriors,

 

I believe that Aikido has the power to terminate hate in this world and change people´s mind around the world to better.

I really believe that.

I´m just convinced!

Within our project I want present you my new song called

„Pravda, priateľstvo a láska“, that means

„The Truth, Friendship and Love“

I hope you´ll  like it and enjoy the song.

Live premiere of this song will be on our even called

„GALA VEČER RED DRAGON 2018“

on December 8th/2018

 

Sincerely,

Peter Tomko,

September 2018