Dojo Humenné

 

O otvorenie Dojo Red Dragon v Humennom sa najviac zaslúžili dvaja, dnes už legendárni Bojovníci Humenného, Adrián Bonk a František Kasanič, ktorí spolu s trénerkou Zuzanou Tomkovou neúnavne, nekompromisne a tvrdo pracovali na výchove prvých adeptov.
 
Od septembra 2009 môžete Aikido Red Dragon praktikovať na pravidelných verejných tréningoch dvakrát v týždni od 19.00hod., alebo si môžete objednať súkromné hodiny, ktoré sú v ponuke každú stredu od 12.00hod.
 
Od školského roka 2012/2013 sa verejných tréningov môžu zúčastňovať aj deti od 12 rokov