Dojo Košice

Tréningy Aikida Red Dragon v Košiciach vznikli po dohode s členmi tzv. Profesionálnej sféry (manažéri, štátni zamestnanci, záchranári), ktorí mali a stále majú záujem trénovať tento koncept Aikida. Výučba sa začala v septembri 2008.
 
Tréning prebieha formou súkromnej hodiny, resp. zdokonaľovacej prípravy profesionálov, dvakrát do mesiaca. Ide o vyhradené soboty, ktoré si klienti dohodnú s trénermi vopred a management Red Dragon tieto termíny zverejní na svojich webových stránkach.
 
Keďže sa jedná o dve stretnutia v mesiaci a charakter tréningu plne zodpovedá konceptu Aikida Red Dragon pre Profesionálov, je tento čas najvhodnejší naozaj pre ľudí, ktorí túto ideológiu, filozofiu a myšlienky vedia zúročiť vo svojom zamestnaní.
 
Dvere sú však otvorené každému Budokovi, ktorý má záujem vyskúšať si Aikido Red Dragon.
 
Dojo Košice