ROZPIS TRÉNINGOV AIKIDA V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

 

Strážske
deti pondelok 16.30 - 17.30
streda 16.30 - 17.30
dospelí pondelok 18.00 - 19.00
streda 18.00 - 19.00
Michalovce
deti utorok 15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
štvrtok 15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
dospelí pondelok 6.30 - 7.30
utorok 17.45 - 18.45
štvrtok 17.45 - 18.45
 
 
Individuálne tréningy a tréningy pre profesionálov (pracovníci sbs, príslušníci PZ SR, záchranári) prebiehajú podľa dohôd v stanovených termínoch.