CD S NÁZVOM PRAVDA PRIATEĽSTVO A LÁSKA JE HOTOVÉ

 
 


 

Ďakujeme za 16 rokov dôvery, spolupráce a porozumenia.

 

V živote sú najdôležitejšie vzťahy, tie by mali vždy voňať Človečinou.

Spoznáme to tak, že za každým gestom sa skrývajú tri základné atribúty harmonického žitia:

PRAVDA, PRIATEĽSTVO A LÁSKA

 

S úctou,

Peter Tomko

 

 

„Mal som dojem, ako keby sa zrazu zachvel vesmír a akoby ma celého zahalilo zlaté svetlo a moje telo sa premenilo na číre zlato. Celou mojou mysľou prešla svetelná žiara. Zrazu som rozumel reči vtákov a prenikol som do Božej mysle, do mysle Stvoriteľa vesmíru. V tej chvíli som uvidel, že zdrojom Budo je Božia láska – milujúci duch, ktorý bdie nad všetkými bytosťami. Po tvári mi začali stekať slzy radosti.

Od toho dňa som celú zem pokladal za svoj domov a pocítil som zvláštnu priazeň Slnka, Mesiaca a Hviezd. Oslobodil som sa od všetkých túžob, nie len čo sa týka majetku, ale aj od túžby po sláve a sile.

Došiel som k nasledujúcemu poznaniu: Podstata BUDO nespočíva v tom, že protivníka porazíme prostredníctvom sily, nie je to ani nástroj k tomu, aby sa svet hnal do záhuby použitím zbraní. Skutočné Budo znamená prijať vesmírneho ducha, zachovanie mieru na zemi a správne zachádzanie so všetkými pozemskými bytosťami. Tým, že cvičíme Budo, prijímame Božiu lásku, ktorá produkuje, chráni a opatruje všetko stvorenie a pôsobí, aby ním naša myseľ a telo splývali v jednote.“

O´Sensei Morihei Ueshiba