ROZPIS TRÉNINGOV POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN 2020

 
Od 1.7. - 13.7. dovolenka v Red Dragon 
 
Od 14.7. - 11.8. takto:
 
Deti voľno
 
Dospelí
Strážske - Pondelok a streda 17.45 - 18.45h
Michalovce - utorok a štvrtok 17.45 - 18.45h
Humenné - utorok a štvrtok 19.00 - 20.00h
 
12. - 13.8. dovolenka v Red Dragon
 
14.8 - 16.8. Letná škola Aikida Red Dragon (Strážske)
 
Od 17.8. - 1.9. dovolenka v Red Dragon
 
Prajeme Vám krásne prázdniny, plné pohody a maximálneho relaxu 👍✌😁🏄🚣🚵🏊🏇

 

 

 

Rozpis tréningov V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

 

Poznámka

Tréningy v týchto dňoch neprebehnú, alebo prebehnú v upravenom režime:

 
30. - 31.10. - deti voľno, dospelí v upravenom režime
 
23.12.2019 - 1.1.2020 - voľno
 
2.1.2020 - v upravenom režime
 
6.1.2020 - voľno
 
7.1.2020 - v upravenom režime
 
4. - 5.3.2020 - deti voľno, dospelí v upravenom režime
 
10.4 - 13.4.2020 - voľno
 
 
Tieto tréningy si môže každý cvičenec vynahradiť tak, že sa zúčastní viacerých tréningov počas jedného dňa,
respektíve absolvuje tréning v inom meste.
 
Tréningy počas niektorých prázdnin a sviatkov prebiehajú v tzv. upravenom režime, ktorý zverejníme na našej web stránke a tiež na Facebook - u v skupine Red Dragon Aikido training center Slovakia v dostatočnom predstihu.
 
Zmeny v rozvrhu tréningov, ktoré by z našej strany bolo treba operatívne uskutočniť - na základe nepredvídateľných skutočností, budú vždy zverejnené na našej web stránke a tiež na Facebook - u v našej skupine.
 

 Tešíme sa na prekrásny čas strávený s Vami na tatami! laughing

 

Strážske
deti pondelok 16.10 - 17.00
streda 16.10 - 17.00
dospelí pondelok   10.00 - 11.00 individuálny tréning
  11.00 - 12.00 individuálny tréning
  17.45 - 19.00 verejný tréning
  19.10 - 20.10 special keiko (od 2.kyu)
streda   6.30 - 7.30 individuálny tréning
  7.45 - 8.45 individuálny tréning
  9.00 - 10.00 individuálny tréning
  17.45- 19.00 verejný tréning
  19.10 - 20.10 individuálny tréning
piatok   12.00 - 13.00 individuálny tréning
  18.30 - 19.30 individuálny tréning
  19.45 - 20.45 individuálny tréning
 
Michalovce
deti utorok 14.20 - 15.10 
15.10 - 16.00
16.10 - 17.00
štvrtok 14.20 - 15.10 
15.10 - 16.00
16.10 - 17.00
dospelí pondelok   6.30 - 7.30 individuálny tréning
utorok   17.45 - 19.00 verejný tréning
  19.10 - 20.10 individuálny tréning
štvrtok   6.30 - 7.30 individuálny tréning
  17.45 - 19.00 verejný tréning
  19.10 - 20.10 special keiko (od 2.kyu)
 
Košice

Tréningy v Košiciach prebiehajú len vo vyhradených sobotách.

Miesto tréningov: Rozvojová 2, Košice

Milí priatelia v mesiaci jún sa stretneme dňa 13.6. v čase o 8.30 !

 
Humenné
Dospelí a deti od 12 rokov
Utorok a Štvrtok 19.00 - 20.15hod.

 

Vysvetlivky k individuálnym tréningom:

Individuálny tréning je tréning pod dohľadom osobného trénera v malom kolektíve.

Minimálny počet cvičencov je dvaja, maximálny počet štyria.

Individuálne tréningy je možné naplánovať si aj mimo zverejnené časy a dni ako je v rozpise tréningov.