Rozpis tréningov V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

 

Poznámka:

Tréningy v tejto sezóne neprebehnú, resp. prebehnú v upravenom režime:

31.10.2018 – deti voľno, dospelí v upravenom režime

1.11.2018 – voľno

24.12.2018 – 1.1.2019 – voľno

2.1.2019 – 3.1.2019 – v upravenom režime

20.2. – 21.2.2019 – deti voľno

19.4. – 22.4.2019 – voľno

1.5.2019 – voľno

Tieto tréningy si môže každý cvičenec vynahradiť tak, že sa zúčastní viacerých tréningov počas jedného dňa, respektíve, absolvuje tréning v inom meste.

Tréningy počas niektorých prázdnin a sviatkov prebiehajú v upravenom režime, ktorý zverejníme na našej web stránke a tiež na Facebook- u v dostatočnom predstihu.

Zmeny v rozvrhu tréningov, ktoré by z našej strany bolo treba operatívne uskutočniť – na základe nepredvídateľných okolností, budú vždy včas zverejnené na našej web stránke a na Facebook – u v skupine Red Dragon Aikido training center Slovakia.

 

Tešíme sa na prekrásny čas strávený s Vami na tatami! laughing

 

Strážske
deti pondelok 16.10 - 17.00
streda 16.10 - 17.00
dospelí pondelok   9.30 - 10.30 individuálny tréning
  10.30 - 11.30 individuálny tréning
  17.45 - 19.00 verejný tréning
  19.10 - 20.10 special keiko (od 2.kyu)
streda   8.45 - 9.45 individuálny tréning
  9.45- 10.45 individuálny tréning
  17.45- 19.00 verejný tréning
  19.10 - 20.10 individuálny tréning
piatok   12.00 - 13.00 individuálny tréning
  18.15 - 19.15 individuálny tréning
  19.45 - 20.45 individuálny tréning
 
Michalovce
deti utorok 14.20 - 15.10 (juniori + dospelí)
15.10 - 16.00
16.10 - 17.00
štvrtok 14.20 - 15.10 (juniori)
15.10 - 16.00
16.10 - 17.00
dospelí pondelok   6.30 - 7.30 individuálny tréning
utorok   17.45 - 19.00 verejný tréning
  19.10 - 20.10 individuálny tréning
štvrtok   6.30 - 7.30 individuálny tréning
  17.45 - 19.00 verejný tréning
  19.10 - 20.10 special keiko (od 2.kyu)
 
Košice

Tréningy v Košiciach prebiehajú len vo vyhradených sobotách.

Miesto tréningov: Rozvojová 2, Košice

Milí priatelia v mesiaci máj sa stretneme dňa 11.5. a 25.5. v čase od 9.00 do 10.15 !

 

 
Humenné
dospelí a deti od 12 rokov utorok 19.00 - 20.15
štvrtok 19.00 - 20.15

 

Individuálny tréning

Individuálny tréning je tréning pod dohľadom osobného trénera v malom kolektíve.

Minimálny počet cvičencov je dvaja, maximálny štyria.

Individuálne tréningy je možné naplánovať si aj mimo zverejnené časy a dni ako je v rozpise tréningov.