Rozpis tréningov V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

 

Poznámka

Tréningy v týchto dňoch neprebehnú, alebo prebehnú v upravenom režime:

 
28.10 a 29.10.2020 - deti voľno, dospelí v upravenom režime
 
24.12.2020 - 3.1.2021 - voľno
 
4. - 5.1.2021 - v upravenom režime
 
6.1.2021 - voľno
 
15.2. - 19.2.2021 - v upravenom režime
 
2.4. a 5.4.2021 - voľno
 
Tieto tréningy si môže každý cvičenec vynahradiť tak, že sa zúčastní viacerých tréningov počas dňa, respektíve, absolvuje tréning v inom meste.
Tréningy počas niektorých prázdnin a sviatkov prebiehajú v tzv. upravenom režime, ktorý zverejníme na našej Facebook stránke Facebook/Red Dragon Aikido training center Slovakia v dostatočnom predstihu.
 
Upozornenie
 
Zmeny v rozvrhu tréningov, ktoré by z našej strany bolo treba operatívne uskutočniť - na základe nepredvídateľných skutočností budú vždy zverejnené na našej Facebook stránke.
 
V meste Strážske prebiehajú tréningy takto:
 
Všetky tréningy do 12.00h v Mestskej telocvični na Obchodnej ulici č. 527 a všetky tréningy od 16.10h prebiehajú v Športovej hale SOŠ v Strážskom na Mierovej ulici 727.
 

 Tešíme sa na prekrásny čas strávený s Vami na tatami! laughing

 

Strážske
deti pondelok 16.10 - 17.10
streda 16.10 - 17.10
dospelí pondelok   10.00 - 11.00 individuálny tréning
  11.00 - 12.00 individuálny tréning
  17.45 - 18.45 verejný tréning
streda   6.20 - 7.20 individuálny tréning
  7.45 - 8.45 individuálny tréning
  17.45- 18.45 verejný tréning
  19.00 - 20.00 individuálny tréning
Michalovce
deti utorok 14.45 - 15.45
16.00 - 17.00
štvrtok 14.45 - 15.45
16.00 - 17.00
dospelí pondelok   6.30 - 7.30 individuálny tréning
utorok   17.45 - 18.45 verejný tréning
  19.00 - 20.00 individuálny tréning
štvrtok   17.45 - 19.00 verejný tréning
  19.00 - 20.00 special keiko (od 2.kyu)
Košice

Tréningy v Košiciach prebiehajú len vo vyhradených sobotách.

Miesto tréningov: Rozvojová 2, Košice

Milí priatelia v mesiaci jún sa stretneme dňa 13.6. v čase o 8.30 !

Humenné
Dospelí a deti od 12 rokov
Utorok a Štvrtok 19.00 - 20.00 hod.

 

Vysvetlivky k individuálnym tréningom:

Individuálny tréning je tréning pod dohľadom osobného trénera v malom kolektíve.

Minimálny počet cvičencov je dvaja, maximálny počet štyria.

Individuálne tréningy je možné naplánovať si aj mimo zverejnené časy a dni ako je v rozpise tréningov.