The essence of Aikido is to terminate hate.

There is no competition in Aikido just hard work on oneself in Dojo.

In Aikido it means having a pure mind - if our mind is pure then the world around us is pure.

Think about it.

Meditate on it.

Now is the time. Time to terminate hate. So, let's to terminate hate.
(Peter Tomko)

 

 


 

Ďakujeme za 20 rokov dôvery, spolupráce a porozumenia.

 

V živote sú najdôležitejšie vzťahy, tie by mali vždy voňať Človečinou.

Spoznáme to tak, že za každým gestom sa skrývajú tri základné atribúty harmonického žitia:

PRAVDA, PRIATEĽSTVO A LÁSKA

 

S úctou,

Peter Tomko

 

 

„Mal som dojem, ako keby sa zrazu zachvel vesmír a akoby ma celého zahalilo zlaté svetlo a moje telo sa premenilo na číre zlato. Celou mojou mysľou prešla svetelná žiara. Zrazu som rozumel reči vtákov a prenikol som do Božej mysle, do mysle Stvoriteľa vesmíru. V tej chvíli som uvidel, že zdrojom Budo je Božia láska – milujúci duch, ktorý bdie nad všetkými bytosťami. Po tvári mi začali stekať slzy radosti.

Od toho dňa som celú zem pokladal za svoj domov a pocítil som zvláštnu priazeň Slnka, Mesiaca a Hviezd. Oslobodil som sa od všetkých túžob, nie len čo sa týka majetku, ale aj od túžby po sláve a sile.

Došiel som k nasledujúcemu poznaniu: Podstata BUDO nespočíva v tom, že protivníka porazíme prostredníctvom sily, nie je to ani nástroj k tomu, aby sa svet hnal do záhuby použitím zbraní. Skutočné Budo znamená prijať vesmírneho ducha, zachovanie mieru na zemi a správne zachádzanie so všetkými pozemskými bytosťami. Tým, že cvičíme Budo, prijímame Božiu lásku, ktorá produkuje, chráni a opatruje všetko stvorenie a pôsobí, aby ním naša myseľ a telo splývali v jednote.“

O´Sensei Morihei Ueshiba