Aikido pre deti


Aikido Red Dragon pre deti je pohybová činnosť, ktorá síce deťom v zmysle usporadúvania súťaží neprinesie vrcholové výkony ani rekordy (keďže Aikido súťaže nemá), podieľa sa však na zdravom životnom štýle, pretože zabezpečuje rozvoj ich pohybových schopností, správneho držania tela, kontroly telesných pohybov, kontroly psychických stavov, či sociálnej spolupatričnosti a ohľaduplnosti k partnerovi.

Cieľom Aikida Red Dragon pre deti je prirodzené prežívanie radosti z pohybu, hry a z telesných cvičení ako aj vytvorenie ich tzv. bio-psycho-sociálnej pohody.

Aikido znamená „Cesta harmónie“ a aj preto hlavnou ideou tohto cvičenia je naučiť deti, že existujú aj iné riešenia konfliktov ako je násilie.
V žiadnom prípade ich však nechce izolovať pred takouto situáciou.

detské tréningy